Category Archives: In tiêu đề

Vai trò in giấy tiêu đề thương hiệu

Trong bộ nhận diện thương hiệu, ngoài các ấn phẩm như name card, catalogue, brochure, tờ rơi quảng cáo, giấy tiêu đề được coi là một ấn phẩm không thể thiếu và được coi là hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp tiếp xúc với khách hàng, đối tác trong một cuộc gặp gỡ, giao […]

Call Now Button